Πρόγραμμα TV - 28/05/2023

Το πρόγραμμα της τηλεόρασης σήμερα!

ΕΡΤ1 HD

00:25 - 01:15 (50') Ψυχολογικό Δράμα
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
03:00 - 03:15 (15') Ιστορικό - Πολεμικό
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
03:15 - 04:10 (55') Μυστηρίου
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
04:10 - 05:00 (50') Τηλεπαιχνίδι
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
05:00 - 05:05 (5') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
05:05 - 06:00 (55') Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
06:00 - 06:05 (5') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
06:05 - 10:00 (235') Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
10:00 - 10:30 (30') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
10:30 - 12:00 (90') Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
12:00 - 13:00 (60') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
13:00 - 15:00 (120') Ψυχαγωγική εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
15:00 - 16:00 (60') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
16:00 - 17:00 (60') Οικογενειακή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
17:00 - 18:00 (60') Οικογενειακή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
18:00 - 19:00 (60') Τουριστικά - Ταξίδια
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
19:00 - 20:00 (60') Τηλεπαιχνίδι
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
20:00 - 21:00 (60') Μυστηρίου
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
22:00 - 00:00 (120') Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Κατάλληλο για όλους

ΕΡΤ2 HD

00:00 - 01:00 (60') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
01:00 - 02:00 (60') Ντοκιμαντέρ
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
02:00 - 03:00 (60') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
03:00 - 03:55 (55') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
03:55 - 04:00 (5') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
04:00 - 05:00 (60') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
05:00 - 06:00 (60') Μαγειρική
Κατάλληλο για όλους
06:00 - 07:00 (60') Μαγειρική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
07:00 - 08:00 (60') Ντοκιμαντέρ
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
08:00 - 11:15 (195') Θρησκευτικό
Κατάλληλο για όλους
11:15 - 11:30 (15') Τουριστικά - Ταξίδια
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
11:30 - 12:00 (30') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
12:00 - 13:00 (60') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
13:00 - 14:00 (60') Μαγειρική
Κατάλληλο για όλους
14:00 - 16:00 (120') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
16:00 - 17:00 (60') Οικογενειακή
Κατάλληλο για όλους
18:00 - 19:00 (60') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
19:00 - 20:55 (115') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
20:55 - 21:00 (5') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
21:00 - 23:10 (130') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών

ΕΡΤ3 HD

00:00 - 02:00 (120') Ποδόσφαιρο
Κατάλληλο για όλους
02:00 - 03:00 (60') Τουριστικά - Ταξίδια
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
03:00 - 03:30 (30') Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
05:00 - 06:00 (60') Κοινωνικό - Πολιτικό
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
06:00 - 07:30 (90') Τουριστικά - Ταξίδια
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
07:30 - 08:30 (60') Τουριστικά - Ταξίδια
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
08:30 - 10:00 (90') Μουσική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
10:00 - 10:30 (30') Τουριστικά - Ταξίδια
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
10:30 - 11:00 (30') Τέχνες - Πολιτισμός
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
11:00 - 11:30 (30') Κοινωνικό - Πολιτικό
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
11:30 - 11:45 (15') Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
11:45 - 13:00 (75') Υδάτινα Σπορ
Κατάλληλο για όλους
13:00 - 13:30 (30') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
13:30 - 15:00 (90') Υδάτινα Σπορ
Κατάλληλο για όλους
15:00 - 15:30 (30') Φύση - Ανθρωπολογία
Κατάλληλο για όλους
15:30 - 16:00 (30') Τουριστικά - Ταξίδια
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
19:05 - 21:00 (115') Μπάσκετ
Κατάλληλο για όλους
21:00 - 23:00 (120') Στίβος
Κατάλληλο για όλους
23:00 - 00:00 (60') Τουριστικά - Ταξίδια
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών

MEGA HD

02:50 - 04:30 (100') Βιογραφία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
04:30 - 05:00 (30') Κοινωνική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
05:00 - 08:50 (230') Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
08:50 - 09:50 (60') Υγεία - Wellbeing
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
09:50 - 12:45 (175') Ψυχαγωγική εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
12:45 - 13:40 (55') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
13:40 - 14:50 (70') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
14:50 - 16:50 (120') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
16:50 - 17:35 (45') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
17:35 - 18:20 (45') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
18:20 - 18:30 (10') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
18:30 - 19:45 (75') Τηλεπαιχνίδι
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
19:45 - 20:50 (65') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
20:50 - 21:00 (10') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
21:00 - 22:50 (110') Ψυχολογικό Δράμα
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
22:50 - 00:10 (80') Ψυχολογικό Δράμα
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών

ANT1 HD

00:15 - 02:30 (135') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
02:30 - 03:15 (45') Κοινωνική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
03:15 - 04:00 (45') Κοινωνική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
04:00 - 05:00 (60') Ψυχολογικό Δράμα
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
05:00 - 05:30 (30') Μηχανοκίνητα
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
05:30 - 10:00 (270') Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
10:00 - 11:00 (60') Υγεία - Wellbeing
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
11:00 - 13:00 (120') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
13:00 - 13:50 (50') Ειδήσεις
Κατάλληλο για όλους
14:00 - 14:15 (15') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για όλους
14:15 - 15:00 (45') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
15:00 - 15:45 (45') Εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
15:45 - 17:45 (120') Μηχανοκίνητα
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
18:00 - 18:45 (45') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
18:45 - 20:00 (75') Ειδήσεις
Κατάλληλο για όλους
20:00 - 21:45 (105') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
21:45 - 00:00 (135') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών

STAR HD

01:15 - 04:00 (165') Περιπέτεια
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
04:00 - 06:00 (120') Θρίλερ
Κατάλληλο για άτομα άνω των 16 ετών
06:00 - 06:45 (45') Παιδική
Κατάλληλο για όλους
06:45 - 07:15 (30') Παιδική
Κατάλληλο για όλους
07:45 - 08:10 (25') Παιδική
Κατάλληλο για όλους
08:10 - 08:30 (20') Παιδική
Κατάλληλο για όλους
08:30 - 08:45 (15') Παιδική
Κατάλληλο για όλους
09:15 - 09:45 (30') Παιδική
Κατάλληλο για όλους
09:45 - 10:15 (30') Παιδική
Κατάλληλο για όλους
10:15 - 10:45 (30') Παιδική
Κατάλληλο για όλους
10:45 - 11:00 (15') Παιδική
Κατάλληλο για όλους
11:00 - 11:15 (15') Παιδική
Κατάλληλο για όλους
11:15 - 13:00 (105') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
13:00 - 13:50 (50') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
13:50 - 15:00 (70') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
15:00 - 15:15 (15') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
15:15 - 15:30 (15') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
15:45 - 16:15 (30') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
16:15 - 18:15 (120') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
18:15 - 19:45 (90') Τηλεπαιχνίδι
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
19:45 - 21:00 (75') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
21:00 - 22:30 (90') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
22:30 - 00:15 (105') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών

ALPHA HD

02:00 - 03:45 (105') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
03:45 - 04:45 (60') Δραματική κομεντί
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
04:45 - 05:15 (30') Τηλεαγορές
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
05:15 - 06:15 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
06:15 - 06:45 (30') Τηλεαγορές
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
08:45 - 09:50 (65') Ριάλιτι
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
09:50 - 13:00 (190') Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
13:00 - 13:50 (50') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
13:50 - 16:40 (170') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
16:40 - 17:40 (60') Μαγειρική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
17:50 - 18:50 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
18:50 - 19:55 (65') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
19:55 - 20:00 (5') Ειδήσεις
Κατάλληλο για όλους
22:00 - 00:30 (150') Μιούζικαλ
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών

ΣΚΑΪ HD

01:45 - 03:45 (120') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 16 ετών
03:45 - 04:45 (60') Ψυχολογικό Δράμα
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
04:45 - 05:30 (45') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για όλους
05:30 - 09:40 (250') Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
09:40 - 12:00 (140') Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
12:00 - 14:00 (120') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
14:00 - 14:50 (50') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
14:50 - 15:05 (15') Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
15:05 - 15:15 (10') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
15:15 - 17:45 (150') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
17:55 - 18:30 (35') Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
18:30 - 19:50 (80') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
19:50 - 21:00 (70') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
21:00 - 00:45 (225') Ριάλιτι
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών

OPEN BEYOND HD

01:30 - 03:20 (110') Δράσης
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
03:20 - 05:00 (100') Ρομαντική Κομεντί
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
05:00 - 09:50 (290') Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
09:50 - 13:00 (190') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
13:00 - 13:40 (40') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
13:40 - 14:45 (65') Διάφορα Σπορ
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
14:45 - 15:45 (60') Οικογενειακή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
15:45 - 17:35 (110') Κιν. Σχεδίων
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
17:35 - 17:45 (10') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
17:45 - 18:45 (60') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
18:45 - 20:00 (75') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
20:00 - 22:00 (120') Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
22:00 - 01:00 (180') Δράσης
Κατάλληλο για άτομα άνω των 16 ετών

Μακεδονία TV HD

00:00 - 01:00 (60') Αστυνομική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
02:00 - 03:00 (60') Μυστηρίου
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
03:00 - 04:00 (60') Μυστηρίου
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
04:00 - 05:00 (60') Αστυνομική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
05:00 - 06:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
06:00 - 07:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
07:00 - 08:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για όλους
08:00 - 09:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
09:00 - 10:00 (60') Τηλεαγορές
Κατάλληλο για όλους
10:00 - 11:00 (60') Τηλεαγορές
Κατάλληλο για όλους
11:00 - 12:00 (60') Τηλεαγορές
Κατάλληλο για όλους
12:00 - 13:00 (60') Τηλεαγορές
Κατάλληλο για όλους
13:00 - 14:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
14:00 - 15:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
15:00 - 16:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
16:00 - 17:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για όλους
17:00 - 18:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
18:00 - 19:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
19:00 - 20:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
20:00 - 21:00 (60') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
21:00 - 22:00 (60') Μυστηρίου
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
22:00 - 23:00 (60') Μυστηρίου
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
23:00 - 00:00 (60') Αστυνομική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών