Πρόγραμμα TV - 26/05/2023

Το πρόγραμμα της τηλεόρασης σήμερα!

ΕΡΤ1 HD

00:50 - 02:40 (110') Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
02:40 - 05:00 (140') Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
05:00 - 05:05 (5') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
05:05 - 06:00 (55') Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
06:00 - 06:05 (5') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
06:05 - 10:00 (235') Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
10:00 - 10:30 (30') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
10:30 - 12:00 (90') Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
12:00 - 13:00 (60') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
13:00 - 15:00 (120') Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
15:00 - 16:00 (60') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
16:00 - 19:00 (180') Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
19:00 - 20:00 (60') Μυστηρίου
Κατάλληλο για όλους
20:00 - 21:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
22:00 - 00:00 (120') Δραματική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών

ΕΡΤ2 HD

00:20 - 01:20 (60') Αστυνομική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 16 ετών
01:20 - 02:20 (60') Αστυνομική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 16 ετών
04:20 - 04:50 (30') Τέχνες - Πολιτισμός
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
04:50 - 05:20 (30') Τέχνες - Πολιτισμός
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
07:00 - 07:10 (10') Κιν. Σχεδίων
Κατάλληλο για όλους
07:10 - 07:25 (15') Κιν. Σχεδίων
Κατάλληλο για όλους
07:25 - 07:35 (10') Κιν. Σχεδίων
Κατάλληλο για όλους
07:35 - 07:40 (5') Κιν. Σχεδίων
Κατάλληλο για όλους
07:40 - 07:55 (15') Κιν. Σχεδίων
Κατάλληλο για όλους
07:55 - 08:05 (10') Κιν. Σχεδίων
Κατάλληλο για όλους
08:05 - 08:20 (15') Κιν. Σχεδίων
Κατάλληλο για όλους
08:20 - 08:30 (10') Κιν. Σχεδίων
Κατάλληλο για όλους
08:30 - 09:30 (60') Φύση - Ανθρωπολογία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
09:30 - 10:00 (30') Τέχνες - Πολιτισμός
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
10:00 - 11:00 (60') Τουριστικά - Ταξίδια
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
12:00 - 13:00 (60') Μαγειρική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
13:00 - 14:00 (60') Κοινωνική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
14:00 - 15:30 (90') Κοινωνική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
16:00 - 16:30 (30') Εκπομπή
Κατάλληλο για όλους
16:30 - 16:35 (5') Κιν. Σχεδίων
Κατάλληλο για όλους
16:35 - 16:40 (5') Κιν. Σχεδίων
Κατάλληλο για όλους
16:40 - 16:45 (5') Κιν. Σχεδίων
Κατάλληλο για όλους
16:45 - 17:15 (30') Άλλο
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
19:10 - 20:00 (50') Ντοκιμαντέρ
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
20:00 - 21:00 (60') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
22:00 - 00:20 (140') Δραματική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 16 ετών

ΕΡΤ3 HD

00:00 - 02:00 (120') Ποδόσφαιρο
Κατάλληλο για όλους
02:00 - 03:00 (60') Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
03:00 - 04:30 (90') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
04:30 - 05:00 (30') Κοινωνικό - Πολιτικό
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
05:00 - 06:00 (60') Ιστορικό - Πολεμικό
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
06:00 - 07:00 (60') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
07:00 - 08:00 (60') Κοινωνικό - Πολιτικό
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
09:00 - 10:00 (60') Τουριστικά - Ταξίδια
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
10:00 - 11:30 (90') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
11:30 - 12:00 (30') Κοινωνικό - Πολιτικό
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
12:00 - 13:00 (60') Ιστορικό - Πολεμικό
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
13:00 - 14:00 (60') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
14:00 - 15:00 (60') Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
15:00 - 15:15 (15') Διάφορα Σπορ
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
15:15 - 17:00 (105') Ποδόσφαιρο
Κατάλληλο για όλους
17:00 - 17:45 (45') Διάφορα Σπορ
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
17:45 - 18:00 (15') Ειδήσεις
Κατάλληλο για όλους
19:00 - 20:00 (60') Τουριστικά - Ταξίδια
Κατάλληλο για όλους
20:00 - 21:00 (60') Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
21:00 - 22:00 (60') Μυστηρίου
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
22:00 - 22:15 (15') Ειδήσεις
Κατάλληλο για όλους
22:15 - 22:30 (15') Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
22:30 - 23:30 (60') Ιστορικό - Πολεμικό
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
23:30 - 00:00 (30') Κοινωνικό - Πολιτικό
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών

MEGA HD

03:40 - 04:30 (50') Αστυνομική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
04:30 - 05:00 (30') Κοινωνική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
05:00 - 09:00 (240') Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
09:00 - 10:50 (110') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
10:50 - 12:45 (115') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
12:45 - 13:30 (45') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
13:30 - 15:50 (140') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
15:50 - 18:00 (130') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
18:00 - 18:10 (10') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
18:10 - 18:30 (20') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
18:30 - 19:45 (75') Τηλεπαιχνίδι
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
19:45 - 20:50 (65') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
20:50 - 21:00 (10') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
21:00 - 22:40 (100') Ψυχολογικό Δράμα
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
22:40 - 23:20 (40') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
23:20 - 02:20 (180') Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών

ANT1 HD

01:00 - 02:00 (60') Αληθινές Ιστορίες
Κατάλληλο για άτομα άνω των 16 ετών
02:00 - 03:00 (60') Κοινωνική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
03:00 - 04:00 (60') Κοινωνική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
04:00 - 05:00 (60') Ψυχολογικό Δράμα
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
05:00 - 05:45 (45') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
05:45 - 09:50 (245') Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
09:50 - 13:00 (190') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
13:00 - 13:50 (50') Ειδήσεις
Κατάλληλο για όλους
14:00 - 15:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
15:00 - 16:00 (60') Τηλεπαιχνίδι
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
16:00 - 17:30 (90') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
17:30 - 18:45 (75') Τηλεπαιχνίδι
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
18:45 - 20:00 (75') Ειδήσεις
Κατάλληλο για όλους
20:00 - 21:00 (60') Τηλεπαιχνίδι
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
21:00 - 23:00 (120') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
23:15 - 00:45 (90') Ψυχολογικό Δράμα
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών

STAR HD

00:00 - 02:30 (150') Αστυνομική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
02:30 - 06:00 (210') Πολεμική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 16 ετών
06:00 - 07:00 (60') Μυστηρίου
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
07:00 - 08:45 (105') Μαγειρική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
08:45 - 11:45 (180') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
11:45 - 14:00 (135') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
14:00 - 15:00 (60') Μυστηρίου
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
15:00 - 15:45 (45') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
15:45 - 15:50 (5') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
15:50 - 17:40 (110') Τηλεπαιχνίδι
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
17:40 - 18:30 (50') Τηλεπαιχνίδι
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
18:30 - 19:45 (75') Τηλεπαιχνίδι
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
19:45 - 21:00 (75') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
21:00 - 00:00 (180') Μαγειρική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών

ALPHA HD

01:50 - 03:30 (100') Αληθινές Ιστορίες
Κατάλληλο για άτομα άνω των 16 ετών
03:30 - 04:45 (75') Ριάλιτι
Κατάλληλο για άτομα άνω των 16 ετών
04:45 - 05:15 (30') Τηλεαγορές
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
05:15 - 06:15 (60') Τηλεπαιχνίδι
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
06:15 - 06:45 (30') Τηλεαγορές
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
06:45 - 07:45 (60') Ριάλιτι
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
07:45 - 10:00 (135') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
10:00 - 13:00 (180') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
13:00 - 14:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
14:00 - 14:50 (50') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
14:50 - 16:35 (105') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
17:45 - 18:50 (65') Τηλεπαιχνίδι
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
18:50 - 20:00 (70') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
20:00 - 21:00 (60') Κοινωνική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
21:00 - 22:40 (100') Κοινωνική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
22:40 - 01:15 (155') Κοινωνική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 16 ετών

ΣΚΑΪ HD

00:45 - 02:30 (105') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
02:30 - 03:30 (60') Εγκληματολογία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 16 ετών
03:30 - 05:00 (90') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για όλους
05:00 - 06:00 (60') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
06:00 - 09:40 (220') Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
09:40 - 12:00 (140') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
12:00 - 13:50 (110') Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
13:50 - 14:50 (60') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
14:50 - 16:45 (115') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
16:45 - 17:00 (15') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
17:00 - 18:10 (70') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για όλους
18:10 - 19:50 (100') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
19:50 - 21:00 (70') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
21:00 - 00:00 (180') Περιπέτεια
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών

OPEN BEYOND HD

01:45 - 04:15 (150') Δραματική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
04:15 - 05:00 (45') Δραματική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
05:00 - 07:00 (120') Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
07:00 - 09:50 (170') Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
09:50 - 13:00 (190') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
13:00 - 14:00 (60') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
14:00 - 15:20 (80') Ψυχαγωγική εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
15:20 - 15:30 (10') Τηλεαγορές
Κατάλληλο για όλους
15:30 - 15:45 (15') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
15:45 - 16:45 (60') Οικογενειακή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
16:45 - 17:45 (60') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
17:45 - 18:45 (60') Δραματική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
18:45 - 20:00 (75') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
20:00 - 21:00 (60') Οικογενειακή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
21:00 - 23:00 (120') Κιν. Σχεδίων
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
23:00 - 01:45 (165') Βιογραφία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 16 ετών

Μακεδονία TV HD

00:00 - 01:00 (60') Αστυνομική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
02:00 - 03:00 (60') Μυστηρίου
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
03:00 - 04:00 (60') Μυστηρίου
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
04:00 - 05:00 (60') Αστυνομική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
05:00 - 06:00 (60') Ψυχολογικό Δράμα
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
06:00 - 07:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
07:00 - 08:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για όλους
08:00 - 09:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
09:00 - 10:00 (60') Τηλεαγορές
Κατάλληλο για όλους
10:00 - 11:00 (60') Τηλεαγορές
Κατάλληλο για όλους
11:00 - 12:00 (60') Τηλεαγορές
Κατάλληλο για όλους
12:00 - 13:00 (60') Τηλεαγορές
Κατάλληλο για όλους
13:00 - 14:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
14:00 - 15:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
15:00 - 16:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
16:00 - 17:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για όλους
17:00 - 18:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
18:00 - 19:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
19:00 - 20:00 (60') Ψυχολογικό Δράμα
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
20:00 - 20:30 (30') Κωμωδία
Κατάλληλο για όλους
20:30 - 21:00 (30') Κωμωδία
Κατάλληλο για όλους
21:00 - 22:00 (60') Μυστηρίου
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
22:00 - 23:00 (60') Μυστηρίου
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
23:00 - 00:00 (60') Αστυνομική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών