Πρόγραμμα TV - 07/08/2022

Το πρόγραμμα της τηλεόρασης σήμερα!

ΕΡΤ1 HD

00:00 - 00:15 (15') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
00:15 - 02:15 (120') Αστυνομική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 16 ετών
02:15 - 03:10 (55') Κομεντί
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
04:00 - 04:45 (45') Ρομαντική κομεντί
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
05:00 - 06:00 (60') Ψυχαγωγική εκπομπή
Κατάλληλο για όλους
09:00 - 09:15 (15') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
09:15 - 12:00 (165') Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
12:00 - 13:00 (60') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
13:00 - 15:00 (120') Ψυχαγωγική εκπομπή
Κατάλληλο για όλους
15:00 - 16:00 (60') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
16:00 - 18:00 (120') Ρομαντική κομεντί
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
18:15 - 19:15 (60') Κομεντί
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
22:00 - 00:00 (120') Μουσική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών

ΕΡΤ2 HD

00:00 - 01:00 (60') Ψυχαγωγική εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
01:00 - 02:00 (60') Ντοκιμαντέρ
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
02:00 - 03:00 (60') Ψυχαγωγική εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
03:00 - 04:00 (60') Ψυχαγωγική εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
04:00 - 05:00 (60') Ψυχαγωγική εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
05:00 - 06:00 (60') Μαγειρική
Κατάλληλο για όλους
06:00 - 07:00 (60') Μαγειρική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
07:00 - 08:00 (60') Σειρά ντοκιμαντέρ
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
08:00 - 10:15 (135') Θρησκευτικό
Κατάλληλο για όλους
10:15 - 10:30 (15') Τουριστικά - Ταξίδια
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
10:30 - 11:30 (60') Τέχνες - Πολιτισμός
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
11:30 - 12:00 (30') Τουριστικά - Ταξίδια
Κατάλληλο για όλους
12:00 - 13:00 (60') Ψυχαγωγική εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
13:00 - 14:00 (60') Μαγειρική
Κατάλληλο για όλους
15:30 - 16:15 (45') Οικογενειακή
Κατάλληλο για όλους
17:00 - 18:00 (60') Ντοκιμαντέρ
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
18:00 - 19:00 (60') Ψυχαγωγική εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
19:00 - 21:00 (120') Ψυχαγωγική εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
21:00 - 22:00 (60') Ψυχαγωγική εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
23:30 - 00:15 (45') Other
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών

ΕΡΤ3 HD

00:00 - 01:00 (60') Ντοκιμαντέρ
Κατάλληλο για άτομα άνω των 18 ετών
01:00 - 02:00 (60') Τουριστικά - Ταξίδια
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
02:00 - 03:00 (60') Ντοκιμαντέρ
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
03:00 - 04:00 (60') Ντοκιμαντέρ
Κατάλληλο για άτομα άνω των 18 ετών
04:00 - 05:00 (60') Ντοκιμαντέρ
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
05:00 - 06:00 (60') Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
06:00 - 06:30 (30') Φύση - Ανθρωπολογία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
06:30 - 07:30 (60') Τουριστικά - Ταξίδια
Κατάλληλο για όλους
07:30 - 08:00 (30') Ιστορικό - Πολεμικό
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
08:00 - 08:30 (30') Ιστορικό - Πολεμικό
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
10:00 - 11:00 (60') Τουριστικά - Ταξίδια
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
11:00 - 12:00 (60') Επιστήμη - Μηχανική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
12:00 - 12:30 (30') Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Κατάλληλο για όλους
12:30 - 14:00 (90') Ψυχαγωγική εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
14:00 - 14:30 (30') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
14:30 - 15:30 (60') Μουσική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
15:30 - 16:30 (60') Ιστορικό - Πολεμικό
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
18:00 - 19:00 (60') Ψυχαγωγική εκπομπή
Κατάλληλο για όλους
19:00 - 19:30 (30') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
19:30 - 20:00 (30') Τουριστικά - Ταξίδια
Κατάλληλο για όλους
20:00 - 20:30 (30') Φύση - Ανθρωπολογία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
20:30 - 22:30 (120') Βόλεϊ
Κατάλληλο για όλους
22:30 - 00:00 (90') Δραματική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών

MEGA HD

00:00 - 02:10 (130') Ρομαντική κομεντί
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
02:10 - 04:10 (120') Θρίλερ
Κατάλληλο για άτομα άνω των 16 ετών
04:10 - 05:00 (50') Κοινωνική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
05:00 - 06:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
06:00 - 07:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
07:00 - 08:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
08:00 - 09:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
09:00 - 10:00 (60') Ψυχαγωγική εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
10:00 - 10:50 (50') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
10:50 - 11:50 (60') Ψυχαγωγική εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
11:50 - 12:45 (55') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
12:45 - 13:50 (65') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
13:50 - 15:50 (120') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
15:50 - 16:00 (10') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
16:00 - 18:40 (160') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
18:40 - 19:45 (65') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
19:45 - 20:55 (70') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
20:55 - 21:00 (5') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
21:00 - 22:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
22:00 - 01:30 (210') Πολεμική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών

ANT1 HD

00:30 - 02:15 (105') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
02:15 - 03:15 (60') Κοινωνική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
03:15 - 04:00 (45') Κοινωνική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
04:00 - 05:00 (60') Ψυχολογικό Δράμα
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
06:00 - 07:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
07:00 - 08:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
08:00 - 09:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
09:00 - 10:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
10:00 - 11:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
11:00 - 12:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
12:00 - 13:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
13:00 - 13:50 (50') Ειδήσεις
Κατάλληλο για όλους
14:00 - 15:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
15:00 - 16:15 (75') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
16:15 - 16:40 (25') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
16:40 - 18:45 (125') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 16 ετών
18:45 - 20:00 (75') Ειδήσεις
Κατάλληλο για όλους
20:00 - 22:00 (120') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών

STAR HD

00:00 - 06:00 (360') Special
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
06:00 - 06:45 (45') Παιδική
Κατάλληλο για όλους
06:45 - 07:30 (45') Παιδική
Κατάλληλο για όλους
07:30 - 08:00 (30') Παιδική
Κατάλληλο για όλους
08:00 - 08:30 (30') Παιδική
Κατάλληλο για όλους
08:30 - 08:45 (15') Παιδική
Κατάλληλο για όλους
08:45 - 09:15 (30') Παιδική
Κατάλληλο για όλους
09:15 - 09:45 (30') Παιδική
Κατάλληλο για όλους
09:45 - 10:15 (30') Παιδική
Κατάλληλο για όλους
10:15 - 10:45 (30') Παιδική
Κατάλληλο για όλους
10:45 - 11:15 (30') Παιδική
Κατάλληλο για όλους
11:15 - 11:45 (30') Παιδική
Κατάλληλο για όλους
11:45 - 15:00 (195') Special
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
15:00 - 15:30 (30') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
15:30 - 15:45 (15') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
15:45 - 16:10 (25') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
16:10 - 16:35 (25') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
16:35 - 17:00 (25') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
17:00 - 17:30 (30') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
17:30 - 19:45 (135') Special
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
19:45 - 21:00 (75') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
21:00 - 01:15 (255') Special
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών

ALPHA HD

01:30 - 05:15 (225') Τηλεαγορές
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
05:15 - 06:00 (45') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
06:00 - 06:30 (30') Τηλεαγορές
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
07:00 - 08:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
08:00 - 09:00 (60') Σειρά ντοκιμαντέρ
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
09:00 - 10:00 (60') Υγεία - Wellbeing
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
10:00 - 13:00 (180') Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
13:00 - 13:50 (50') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
13:50 - 16:40 (170') Ψυχαγωγική εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
16:40 - 17:40 (60') Μαγειρική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
17:50 - 18:50 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
18:50 - 20:00 (70') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
20:00 - 21:10 (70') Μαγειρική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
21:10 - 04:00 (410') Special
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών

ΣΚΑΪ HD

00:50 - 03:15 (145') Θρίλερ
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
03:15 - 04:15 (60') Δραματική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 16 ετών
04:15 - 05:00 (45') Ψυχαγωγική εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
05:00 - 06:00 (60') Ψυχαγωγική εκπομπή
Κατάλληλο για όλους
06:00 - 07:00 (60') Ψυχαγωγική εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
07:00 - 10:45 (225') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
10:45 - 11:45 (60') Φύση - Ανθρωπολογία
Κατάλληλο για όλους
11:45 - 12:50 (65') Φύση - Ανθρωπολογία
Κατάλληλο για όλους
12:50 - 14:00 (70') Ψυχαγωγική εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
14:00 - 15:00 (60') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
15:00 - 17:30 (150') Ρομαντική κομεντί
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
17:30 - 17:40 (10') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
17:40 - 18:40 (60') Ψυχαγωγική εκπομπή
Κατάλληλο για όλους
18:40 - 19:50 (70') Τηλεπαιχνίδι
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
19:50 - 21:00 (70') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
21:00 - 00:00 (180') Περιπέτεια
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών

OPEN BEYOND HD

01:30 - 02:30 (60') Ψυχαγωγική εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
02:30 - 04:45 (135') Ταινία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
04:45 - 05:30 (45') Ντοκιμαντέρ
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
05:30 - 09:50 (260') Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
09:50 - 13:00 (190') Ψυχαγωγική εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
13:00 - 13:40 (40') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
13:40 - 14:40 (60') Διάφορα Σπορ
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
14:40 - 14:45 (5') Ψυχαγωγική εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
14:45 - 15:45 (60') Τηλεπαιχνίδι
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
15:45 - 17:35 (110') Ταινία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
17:35 - 17:45 (10') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
17:45 - 18:45 (60') Ψυχαγωγική εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
18:45 - 20:00 (75') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
20:00 - 21:00 (60') Ντοκιμαντέρ
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
21:00 - 22:00 (60') Ψυχολογικό Δράμα
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
22:00 - 23:00 (60') Ψυχολογικό Δράμα
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
23:00 - 01:15 (135') Ταινία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών

Μακεδονία TV HD

00:00 - 01:00 (60') Αστυνομική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
01:00 - 02:00 (60') Αστυνομική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
02:00 - 03:00 (60') Ψυχολογικό Δράμα
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
03:00 - 04:00 (60') Ψυχολογικό Δράμα
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
04:00 - 05:00 (60') Αστυνομική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
06:00 - 07:00 (60') Ψυχολογικό Δράμα
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
07:00 - 08:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
09:00 - 10:00 (60') Τηλεαγορές
Κατάλληλο για όλους
10:00 - 11:00 (60') Τηλεαγορές
Κατάλληλο για όλους
11:00 - 12:00 (60') Τηλεαγορές
Κατάλληλο για όλους
12:00 - 13:00 (60') Τηλεαγορές
Κατάλληλο για όλους
13:00 - 14:00 (60') Τηλεπαιχνίδι
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
15:00 - 16:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
16:00 - 17:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
17:00 - 18:00 (60') Τηλεπαιχνίδι
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
18:00 - 19:00 (60') Τηλεπαιχνίδι
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
19:00 - 20:00 (60') Αστυνομική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
20:00 - 22:00 (120') Αισθηματική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
22:00 - 23:00 (60') Μυστηρίου
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
23:00 - 00:00 (60') Αστυνομική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών