Πρόγραμμα TV - 04/08/2022

Το πρόγραμμα της τηλεόρασης σήμερα!

ΕΡΤ1 HD

00:00 - 00:15 (15') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
00:15 - 01:10 (55') Ψυχολογικό Δράμα
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
01:10 - 02:05 (55') Ψυχολογικό Δράμα
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
02:05 - 03:40 (95') Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
03:40 - 04:00 (20') Παρουσίαση - Ανασκόπηση
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
04:00 - 05:00 (60') Αστυνομικό θρίλερ
Κατάλληλο για άτομα άνω των 16 ετών
05:00 - 06:00 (60') Ψυχαγωγική εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
06:00 - 09:00 (180') Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
09:00 - 09:15 (15') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
09:15 - 12:00 (165') Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
12:00 - 13:00 (60') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
13:00 - 14:00 (60') Ψυχαγωγική εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
14:00 - 15:00 (60') Δραματική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
15:00 - 16:00 (60') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
16:00 - 18:00 (120') Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
22:00 - 23:00 (60') Κοινωνική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
23:00 - 00:00 (60') Αστυνομικό θρίλερ
Κατάλληλο για άτομα άνω των 16 ετών

ΕΡΤ2 HD

00:45 - 01:45 (60') Φύση - Ανθρωπολογία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
01:45 - 02:45 (60') Τέχνες - Πολιτισμός
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
02:45 - 03:45 (60') Ψυχαγωγική εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
03:45 - 04:45 (60') Τουριστικά - Ταξίδια
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
04:45 - 05:15 (30') Other
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
05:15 - 07:00 (105') Οικογενειακή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
07:00 - 08:00 (60') Φύση - Ανθρωπολογία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
08:00 - 08:40 (40') Κιν. Σχέδια
Κατάλληλο για όλους
08:40 - 09:00 (20') Κιν. Σχέδια
Κατάλληλο για όλους
09:00 - 09:15 (15') Κιν. Σχέδια
Κατάλληλο για όλους
09:15 - 09:40 (25') Κιν. Σχέδια
Κατάλληλο για όλους
09:40 - 10:05 (25') Κιν. σχεδίων
Κατάλληλο για όλους
10:05 - 10:15 (10') Κιν. Σχέδια
Κατάλληλο για όλους
10:15 - 10:30 (15') Κιν. Σχέδια
Κατάλληλο για όλους
10:30 - 11:30 (60') Τουριστικά - Ταξίδια
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
12:00 - 13:00 (60') Μαγειρική
Κατάλληλο για όλους
13:00 - 14:30 (90') Κωμωδία
Κατάλληλο για όλους
14:30 - 15:00 (30') Εκπομπή
Κατάλληλο για όλους
15:00 - 15:30 (30') Παιδική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
15:30 - 15:45 (15') Κιν. Σχέδια
Κατάλληλο για όλους
16:00 - 17:00 (60') Φύση - Ανθρωπολογία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
17:00 - 18:00 (60') Οικογενειακή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
18:00 - 19:00 (60') Οικογενειακή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
19:00 - 20:00 (60') Σειρά ντοκιμαντέρ
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
20:00 - 20:30 (30') Τουριστικά - Ταξίδια
Κατάλληλο για όλους
20:30 - 21:00 (30') Τέχνες - Πολιτισμός
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
21:00 - 22:00 (60') Φύση - Ανθρωπολογία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
23:30 - 00:30 (60') Μυστηρίου
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών

ΕΡΤ3 HD

00:00 - 01:00 (60') Τουριστικά - Ταξίδια
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
01:00 - 02:00 (60') Φύση - Ανθρωπολογία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
02:00 - 03:00 (60') Ιστορικό - Πολεμικό
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
03:00 - 04:00 (60') Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
04:00 - 05:00 (60') Τουριστικά - Ταξίδια
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
05:00 - 06:00 (60') Τουριστικά - Ταξίδια
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
06:00 - 06:30 (30') Ντοκιμαντέρ
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
06:30 - 07:00 (30') Σόου
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
07:00 - 07:30 (30') Επιστήμη - Μηχανική
Κατάλληλο για όλους
07:30 - 08:00 (30') Τουριστικά - Ταξίδια
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
08:00 - 09:00 (60') Τουριστικά - Ταξίδια
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
09:00 - 10:00 (60') Φύση - Ανθρωπολογία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
10:00 - 11:00 (60') Ψυχαγωγική εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
11:00 - 12:00 (60') Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
12:00 - 13:00 (60') Τουριστικά - Ταξίδια
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
13:00 - 14:00 (60') Τουριστικά - Ταξίδια
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
14:00 - 14:50 (50') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
14:50 - 14:55 (5') Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
14:55 - 15:00 (5') Ειδήσεις
Κατάλληλο για όλους
15:00 - 16:00 (60') Φύση - Ανθρωπολογία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
16:00 - 16:30 (30') Διάφορα Σπορ
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
16:30 - 17:00 (30') Ντοκιμαντέρ
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
17:00 - 18:00 (60') Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
18:00 - 19:00 (60') Τουριστικά - Ταξίδια
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
19:00 - 19:30 (30') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
19:30 - 20:00 (30') Ιστορικό - Πολεμικό
Κατάλληλο για όλους
20:00 - 21:00 (60') Φύση - Ανθρωπολογία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
21:00 - 22:00 (60') Φύση - Ανθρωπολογία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
22:00 - 23:00 (60') Δραματική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
23:00 - 00:30 (90') Δραματική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών

MEGA HD

00:40 - 01:40 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
01:40 - 04:10 (150') Αστυνομική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
04:10 - 05:00 (50') Κοινωνική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
05:00 - 06:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
06:00 - 10:00 (240') Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
10:00 - 11:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
11:00 - 12:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
12:00 - 12:45 (45') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
12:45 - 13:50 (65') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
13:50 - 14:30 (40') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
14:30 - 15:10 (40') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
15:10 - 15:50 (40') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
15:50 - 16:00 (10') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
16:00 - 17:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
17:00 - 18:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
18:00 - 18:50 (50') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
18:50 - 19:45 (55') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
19:45 - 20:55 (70') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
20:55 - 21:00 (5') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
21:00 - 22:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
22:00 - 22:50 (50') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
22:50 - 23:50 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
23:50 - 00:40 (50') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών

ANT1 HD

00:00 - 02:00 (120') Ψυχαγωγική εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
02:00 - 03:00 (60') Κοινωνική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
03:00 - 04:00 (60') Κοινωνική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
04:00 - 05:00 (60') Ψυχολογικό Δράμα
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
06:00 - 06:30 (30') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
06:30 - 10:00 (210') Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
10:00 - 11:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
11:00 - 12:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
12:00 - 13:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
13:00 - 13:50 (50') Ειδήσεις
Κατάλληλο για όλους
14:00 - 15:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
15:00 - 16:00 (60') Τηλεπαιχνίδι
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
16:00 - 17:00 (60') Ριάλιτι
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
17:00 - 17:30 (30') Αστυνομική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
17:30 - 18:45 (75') Τηλεπαιχνίδι
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
18:45 - 20:00 (75') Ειδήσεις
Κατάλληλο για όλους
20:00 - 21:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
21:00 - 22:00 (60') Ριάλιτι
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών

STAR HD

00:15 - 01:15 (60') Αστυνομική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 16 ετών
01:15 - 02:15 (60') Αστυνομική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 16 ετών
02:15 - 04:45 (150') Επιστ. φαντασίας
Κατάλληλο για άτομα άνω των 16 ετών
04:45 - 06:00 (75') Μυστηρίου
Κατάλληλο για άτομα άνω των 16 ετών
06:00 - 07:00 (60') Μυστηρίου
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
07:00 - 07:45 (45') Ψυχολογικό Δράμα
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
07:45 - 08:00 (15') Παιδική
Κατάλληλο για όλους
08:30 - 08:45 (15') Παιδική
Κατάλληλο για όλους
09:15 - 09:45 (30') Παιδική
Κατάλληλο για όλους
09:45 - 10:15 (30') Παιδική
Κατάλληλο για όλους
10:15 - 11:00 (45') Παιδική
Κατάλληλο για όλους
11:00 - 11:45 (45') Κιν. Σχέδια
Κατάλληλο για όλους
11:45 - 12:15 (30') Κιν. Σχέδια
Κατάλληλο για όλους
14:00 - 15:00 (60') Μυστηρίου
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
15:00 - 15:45 (45') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
15:45 - 16:00 (15') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
16:00 - 17:40 (100') Τηλεπαιχνίδι
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
17:40 - 18:10 (30') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
18:10 - 18:40 (30') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
18:40 - 19:45 (65') Τηλεπαιχνίδι
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
19:45 - 21:00 (75') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
21:00 - 21:30 (30') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
21:30 - 22:00 (30') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
22:00 - 00:30 (150') Περιπέτεια
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών

ALPHA HD

01:40 - 03:15 (95') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
04:45 - 05:15 (30') Τηλεαγορές
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
06:00 - 06:30 (30') Τηλεαγορές
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
06:30 - 07:30 (60') Ριάλιτι
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
07:30 - 08:30 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
08:30 - 09:30 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
09:30 - 12:00 (150') Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
12:00 - 13:00 (60') Ψυχαγωγική εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
13:00 - 14:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
14:00 - 14:45 (45') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
14:45 - 16:35 (110') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
16:45 - 18:50 (125') Ριάλιτι
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
18:50 - 20:00 (70') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
20:00 - 20:50 (50') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
20:50 - 21:45 (55') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών

ΣΚΑΪ HD

00:00 - 02:10 (130') Θρίλερ
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
02:10 - 03:15 (65') Μυστηρίου
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
03:15 - 04:15 (60') Εγκληματολογία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 16 ετών
04:15 - 05:15 (60') Μαγειρική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
05:15 - 06:00 (45') Ψυχαγωγική εκπομπή
Κατάλληλο για όλους
06:00 - 10:00 (240') Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
10:00 - 12:00 (120') Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
12:00 - 14:00 (120') Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
14:00 - 15:00 (60') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
15:00 - 16:00 (60') Μυστηρίου
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
16:00 - 16:15 (15') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
16:15 - 18:00 (105') Ψυχαγωγική εκπομπή
Κατάλληλο για όλους
18:00 - 19:50 (110') Μαγειρική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
19:50 - 21:00 (70') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
21:00 - 22:00 (60') Ψυχολογικό Δράμα
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
22:00 - 23:00 (60') Ψυχολογικό Δράμα
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
23:00 - 00:00 (60') Ψυχολογικό Δράμα
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών

OPEN BEYOND HD

01:30 - 02:15 (45') Μυστηρίου
Κατάλληλο για άτομα άνω των 16 ετών
02:15 - 03:00 (45') Κοινωνική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 16 ετών
03:00 - 04:30 (90') Περιπέτεια
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
04:30 - 05:15 (45') Μυστηρίου
Κατάλληλο για άτομα άνω των 16 ετών
05:15 - 06:00 (45') Κοινωνική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 16 ετών
06:00 - 09:50 (230') Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
09:50 - 13:00 (190') Ψυχαγωγική εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
13:00 - 14:00 (60') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
14:00 - 15:00 (60') Μαγειρική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
15:00 - 16:30 (90') Ψυχαγωγική εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
16:30 - 17:30 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
17:30 - 17:40 (10') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
17:40 - 18:45 (65') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
18:45 - 20:00 (75') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
20:00 - 21:00 (60') Αστυνομική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
21:00 - 23:15 (135') Ρομαντική κομεντί
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
23:15 - 01:00 (105') Θρίλερ
Κατάλληλο για άτομα άνω των 16 ετών

Μακεδονία TV HD

00:00 - 01:00 (60') Μυστηρίου
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
01:00 - 02:00 (60') Αστυνομική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
02:00 - 03:00 (60') Ψυχολογικό Δράμα
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
03:00 - 04:00 (60') Ψυχολογικό Δράμα
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
04:00 - 05:00 (60') Αστυνομική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
06:00 - 07:00 (60') Ψυχολογικό Δράμα
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
07:00 - 08:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
09:00 - 10:00 (60') Τηλεαγορές
Κατάλληλο για όλους
10:00 - 11:00 (60') Τηλεαγορές
Κατάλληλο για όλους
11:00 - 12:00 (60') Τηλεαγορές
Κατάλληλο για όλους
12:00 - 13:00 (60') Τηλεαγορές
Κατάλληλο για όλους
13:00 - 14:00 (60') Τηλεπαιχνίδι
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
15:00 - 16:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
16:00 - 17:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
17:00 - 18:00 (60') Ψυχολογικό Δράμα
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
18:00 - 18:30 (30') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
18:30 - 19:00 (30') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
19:00 - 20:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
20:00 - 20:30 (30') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
20:30 - 21:00 (30') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
21:00 - 22:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
22:00 - 23:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
23:00 - 00:00 (60') Μυστηρίου
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών