Η Ελβετία στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο

Η Ελβετία στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο (Ε)

Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2023 04:30 - 05:30 (60')
  • Κατηγορία: Κοινωνικό - Πολιτικό

Η ιστορία έχει παρουσιάσει την Ελβετία ως χώρα υποδειγματικής ουδετερότητας, στον βαθμό που η αυτό αποτελεί στοιχείο της ταυτότητάς της. Και όμως! Κατά τη διάρκεια του Β' ΠΠ, η Ελβετική Συνομοσπονδία παρέκκλινε από τις αξίες της και η ομαλή διεξαγωγή των συναλλαγών υπερίσχυσε των άλλων θεμάτων.