1.000 Χρώματα του Χρήστου (Ε)

1.000 Χρώματα του Χρήστου

Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2022 15:00 - 15:30 (30')
  • Κατηγορία: Παιδική

Ο Χρήστος Δημόπουλος, παρέα με τα παιδιά, κάνει κατασκευές, προτείνει ποιοτικά βιβλία για τους μικρούς αναγνώστες, διαβάζει γράμματα και e-mail, δείχνει μικρά βίντεο που του στέλνουν και συνδέεται με τον καθηγητή Ήπιο Θερμοκήπιο.