Πράσινες Ιστορίες Κ2 Ε3 (Ε)

Πράσινες Ιστορίες Κ2 Ε4 (Ε)

Κατάλληλο για όλους
Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2022 11:00 - 12:00 (60')
  • Κατηγορία: Ψυχαγωγική εκπομπή

Επεισόδιο: Αρχελών - Πόρος, Χωριό Πελαργών. Αρχελών - ποτέ και από ποιους δημιουργήθηκε η οργάνωση Αρχελών; Χωριό πελαργών - με ποιες προϋποθέσεις έγινε ο Πόρος Έβρου χωριό των πελαργών;