Τριτολογίες

Τριτολογίες

Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2023 23:00 - 00:00 (60')
  • Κατηγορία: Εκπομπή - Μαγκαζίνο

Η νέα πολιτική εκπομπή φωτίζει επτά γεγονότα που απασχόλησαν την ελληνική περιφέρεια και δίνει βήμα στους πρωταγωνιστές τους.