Μίστικ Ε6 (Ε)

Μίστικ Κ2 Ε7 (Ε)

Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2023 18:00 - 18:30 (30')
  • Κατηγορία: Κοινωνική

(2021). Όταν όσα βλέπει η Ίσι στα οράματά της αρχίζουν να συμβαίνουν στην πραγματική ζωή, η παρέα αγωνίζεται ενάντια στον χρόνο για να αλλάξει την πορεία των πραγμάτων πριν να ξεσπάσει τραγωδία.