Πρόγραμμα TV - 21/09/2023

Το πρόγραμμα της τηλεόρασης σήμερα!

ΕΡΤ1 HD

00:45 - 02:40 (115') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
02:40 - 05:30 (170') Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
05:30 - 06:05 (35') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
06:05 - 10:00 (235') Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
10:00 - 12:00 (120') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
12:00 - 13:00 (60') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
13:00 - 14:00 (60') Τηλεπαιχνίδι
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
14:00 - 15:00 (60') Μαγειρική
Κατάλληλο για όλους
15:00 - 18:00 (180') Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
20:15 - 21:30 (75') Τηλεπαιχνίδι
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
21:30 - 21:45 (15') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
21:45 - 22:45 (60') Δραματική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
22:45 - 23:45 (60') Δραματική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
23:45 - 00:45 (60') Αστυνομική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 16 ετών

ΕΡΤ2 HD

00:40 - 01:40 (60') Αστυνομική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 16 ετών
01:40 - 02:40 (60') Κοινωνικό - Πολιτικό
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
02:40 - 03:30 (50') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
03:30 - 05:00 (90') Other
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
05:00 - 06:00 (60') Φύση - Ανθρωπολογία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
06:00 - 07:00 (60') Μαγειρική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
07:00 - 07:05 (5') Κιν. Σχεδίων
Κατάλληλο για όλους
07:05 - 07:30 (25') Κιν. Σχεδίων
Κατάλληλο για όλους
07:30 - 07:40 (10') Κιν. Σχεδίων
Κατάλληλο για όλους
07:40 - 07:50 (10') Κιν. Σχεδίων
Κατάλληλο για όλους
07:50 - 08:05 (15') Κιν. Σχεδίων
Κατάλληλο για όλους
08:05 - 08:10 (5') Παιδική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
08:10 - 08:15 (5') Παιδική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
08:15 - 08:25 (10') Κιν. Σχεδίων
Κατάλληλο για όλους
08:25 - 08:30 (5') Κιν. Σχεδίων
Κατάλληλο για όλους
08:30 - 09:30 (60') Φύση - Ανθρωπολογία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
09:30 - 10:30 (60') Μαγειρική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
10:30 - 11:30 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
11:30 - 12:20 (50') Δραματική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
12:20 - 13:15 (55') Δραματική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
13:45 - 14:10 (25') Εκπομπή
Κατάλληλο για όλους
14:10 - 14:15 (5') Παιδική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
14:15 - 14:20 (5') Παιδική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
14:20 - 14:25 (5') Παιδική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
14:25 - 14:30 (5') Παιδική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
14:30 - 15:30 (60') Τουριστικά - Ταξίδια
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
15:30 - 17:00 (90') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
17:00 - 17:45 (45') Δραματική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
17:45 - 18:30 (45') Δραματική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
18:30 - 19:20 (50') Δραματική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
19:20 - 20:15 (55') Δραματική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
20:15 - 21:00 (45') Τουριστικά - Ταξίδια
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
21:00 - 22:00 (60') Κοινωνικό - Πολιτικό
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
22:00 - 23:20 (80') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
23:20 - 23:45 (25') Other
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
23:45 - 00:45 (60') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών

ΕΡΤ3 HD

00:00 - 01:00 (60') Δραματική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
01:00 - 02:00 (60') Μυστηρίου
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
02:00 - 03:30 (90') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
03:30 - 04:30 (60') Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
04:30 - 05:30 (60') Ιστορικό - Πολεμικό
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
05:30 - 06:30 (60') Επιστήμη - Μηχανική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
06:30 - 07:00 (30') Τουριστικά - Ταξίδια
Κατάλληλο για όλους
07:00 - 08:00 (60') Τουριστικά - Ταξίδια
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
08:00 - 09:00 (60') Αληθινές Ιστορίες
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
09:00 - 10:00 (60') Τουριστικά - Ταξίδια
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
10:00 - 11:30 (90') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
11:30 - 12:00 (30') Φύση - Ανθρωπολογία
Κατάλληλο για όλους
12:00 - 13:00 (60') Επιστήμη - Μηχανική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
13:00 - 14:00 (60') Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
14:00 - 15:00 (60') Αληθινές Ιστορίες
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
15:00 - 16:00 (60') Φύση - Ανθρωπολογία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
16:00 - 17:00 (60') Διάφορα Σπορ
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
17:00 - 18:00 (60') Τουριστικά - Ταξίδια
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
18:00 - 19:00 (60') Μυστηρίου
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
19:00 - 19:30 (30') Φύση - Ανθρωπολογία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
19:30 - 19:55 (25') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
19:55 - 20:00 (5') Ειδήσεις
Κατάλληλο για όλους
20:00 - 21:00 (60') Φύση - Ανθρωπολογία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
21:00 - 22:00 (60') Επιστήμη - Μηχανική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
22:00 - 23:00 (60') Επιστήμη - Μηχανική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
23:00 - 00:00 (60') Κοινωνικό - Πολιτικό
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών

MEGA HD

00:00 - 01:00 (60') Ποδόσφαιρο
Κατάλληλο για όλους
01:00 - 03:20 (140') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
03:20 - 04:20 (60') Αστυνομική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 16 ετών
04:20 - 05:00 (40') Κοινωνική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
05:00 - 07:40 (160') Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
07:40 - 10:00 (140') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
10:00 - 12:30 (150') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
12:30 - 13:30 (60') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
13:30 - 15:30 (120') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
15:30 - 16:00 (30') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
16:00 - 18:00 (120') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
18:00 - 18:10 (10') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
18:10 - 18:30 (20') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
18:30 - 19:45 (75') Τηλεπαιχνίδι
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
19:45 - 20:50 (65') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
20:50 - 21:00 (10') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
21:00 - 22:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
22:00 - 23:10 (70') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
23:10 - 00:00 (50') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών

ANT1 HD

00:00 - 02:00 (120') Μιούζικαλ
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
02:00 - 03:00 (60') Κοινωνική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
03:00 - 04:00 (60') Ψυχολογικό Δράμα
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
04:00 - 04:30 (30') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
04:30 - 05:00 (30') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
05:45 - 09:50 (245') Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
09:50 - 13:00 (190') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
13:00 - 13:50 (50') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
14:00 - 15:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
15:00 - 16:15 (75') Τηλεπαιχνίδι
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
16:15 - 17:30 (75') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
17:30 - 18:45 (75') Τηλεπαιχνίδι
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
18:45 - 20:00 (75') Ειδήσεις
Κατάλληλο για όλους
20:00 - 21:45 (105') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
22:30 - 00:30 (120') Δράσης
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών

STAR HD

00:40 - 03:00 (140') Περιπέτεια
Κατάλληλο για άτομα άνω των 16 ετών
03:00 - 06:00 (180') Περιπέτεια
Κατάλληλο για άτομα άνω των 16 ετών
06:00 - 07:15 (75') Ρομαντική Κομεντί
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
07:15 - 08:45 (90') Τηλεπαιχνίδι
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
08:45 - 11:45 (180') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
11:45 - 14:00 (135') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
14:00 - 15:00 (60') Μυστηρίου
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
15:00 - 15:45 (45') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
15:45 - 15:50 (5') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
15:50 - 17:40 (110') Τηλεπαιχνίδι
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
17:40 - 18:30 (50') Τηλεπαιχνίδι
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
18:30 - 19:45 (75') Τηλεπαιχνίδι
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
19:45 - 21:00 (75') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
21:00 - 22:00 (60') Αστυνομική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
22:00 - 01:15 (195') Δραματική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 16 ετών

ALPHA HD

01:45 - 02:45 (60') Ψυχολογικό Δράμα
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
02:45 - 04:30 (105') Περιπέτεια
Κατάλληλο για άτομα άνω των 16 ετών
04:30 - 05:15 (45') Μυστηρίου
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
05:15 - 06:15 (60') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
06:15 - 06:45 (30') Τηλεαγορές
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
06:45 - 07:45 (60') Ριάλιτι
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
07:45 - 10:00 (135') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
10:00 - 13:00 (180') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
13:00 - 14:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
14:00 - 14:50 (50') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
14:50 - 16:35 (105') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
16:45 - 18:50 (125') Ριάλιτι
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
18:50 - 20:00 (70') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
20:00 - 20:50 (50') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
20:50 - 21:45 (55') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
21:45 - 23:45 (120') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
23:45 - 01:45 (120') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 16 ετών

ΣΚΑΪ HD

00:30 - 01:45 (75') Ψυχολογικό Δράμα
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
01:45 - 02:45 (60') Αστυνομική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
03:00 - 03:45 (45') Τηλεπαιχνίδι
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
03:45 - 05:00 (75') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
05:00 - 06:00 (60') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
06:00 - 09:50 (230') Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
09:50 - 11:50 (120') Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
11:50 - 13:40 (110') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
13:40 - 14:00 (20') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
14:00 - 15:00 (60') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
15:00 - 17:30 (150') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
18:45 - 19:50 (65') Τηλεπαιχνίδι
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
19:50 - 21:00 (70') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
21:00 - 22:20 (80') Ψυχολογικό Δράμα
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
22:20 - 00:15 (115') Ψυχολογικό Θρίλερ
Κατάλληλο για άτομα άνω των 16 ετών

OPEN BEYOND HD

00:15 - 01:15 (60') Δραματική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
01:15 - 02:15 (60') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
02:15 - 04:15 (120') Αστυνομική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 16 ετών
04:15 - 05:15 (60') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
05:15 - 06:00 (45') Ψυχαγωγική Εκπομπή
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
07:00 - 09:50 (170') Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
09:50 - 11:00 (70') Μαγειρική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
11:00 - 13:00 (120') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
13:00 - 14:00 (60') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
14:00 - 14:15 (15') Τηλεαγορές
Κατάλληλο για όλους
14:15 - 15:15 (60') Μαγειρική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
15:30 - 17:45 (135') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
17:45 - 18:45 (60') Κοινωνική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
18:45 - 20:00 (75') Ειδήσεις
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
20:00 - 21:00 (60') Δραματική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
21:00 - 23:30 (150') Κομεντί
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
23:30 - 00:15 (45') Δραματική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών

Μακεδονία TV HD

00:00 - 01:00 (60') Αστυνομική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
02:00 - 03:00 (60') Μυστηρίου
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
03:00 - 04:00 (60') Μυστηρίου
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
05:00 - 06:00 (60') Ψυχολογικό Δράμα
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
06:00 - 07:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
07:00 - 08:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
09:00 - 10:00 (60') Τηλεαγορές
Κατάλληλο για όλους
10:00 - 11:00 (60') Τηλεαγορές
Κατάλληλο για όλους
11:00 - 12:00 (60') Τηλεαγορές
Κατάλληλο για όλους
12:00 - 13:00 (60') Τηλεαγορές
Κατάλληλο για όλους
13:00 - 13:30 (30') Μαγειρική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
13:30 - 14:00 (30') Μαγειρική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
14:00 - 15:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
15:00 - 16:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
16:00 - 17:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
17:00 - 18:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
18:00 - 19:00 (60') Κωμωδία
Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
19:00 - 20:00 (60') Ψυχολογικό Δράμα
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
20:00 - 20:30 (30') Κωμωδία
Κατάλληλο για όλους
20:30 - 21:00 (30') Κωμωδία
Κατάλληλο για όλους
21:00 - 22:00 (60') Μυστηρίου
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
22:00 - 23:00 (60') Μυστηρίου
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών
23:00 - 00:00 (60') Αστυνομική
Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών