Από την Τίνα Μεσσαροπούλου και τον Παναγιώτη Μουλόπουλο