Από τους Τίνα Μεσσαροπούλου - Παναγιώτη Μουλόπουλο