Στην Κωνσταντινούπολη οι αναποδιές κυνηγούν τη Ζεïνέπ και τη Μελέκ. Επιπλέον η Ζεïνέπ έρχεται αντιμέτωπη με τη βιολογική της μητέρα, με αποτέλεσμα το μυστικό της να αποκαλυφθεί στην Γκιονούλ. Η Ζεïνέπ μετά τη συμβουλή που παίρνει από την Γκιονούλ, αποφασίζει πως το σωστότερο για τη Μελέκ είναι να είναι μαζί με την οικογένεια της, όμως εκεί τους περιμένει ένας μεγάλος κίνδυνος. Θα καταφέρουν η Ζεïνέπ και η Μελέκ να προστατέψουν το μυστικό τους;