#ΧΑΡΗΣ ΡΩΜΑΣ

«Αυτή είμαι πραγματικά και με αυτό το πρόσωπο...» - Τα λόγια της Μάρθας Καραγιάννη που θα μείνουν ανεξίτηλα στο μυαλό του Χάρη Ρώμα
Ψυχαγωγία

«Αυτή είμαι πραγματικά και με αυτό το πρόσωπο...» - Τα λόγια της Μάρθας Καραγιάννη που θα μείνουν ανεξίτηλα στο μυαλό του Χάρη Ρώμα

«Αυτή είμαι πραγματικά και με αυτό το πρόσωπο...» - Τα λόγια της Μάρθας Καραγιάννη που θα μείνουν ανεξίτηλα στο μυαλό του Χάρη Ρώμα